Biuro Rachunkowe AP Tax
PASJA TWORZY SUKCES
 

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie:

 

1. Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w szczególności: 

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

- przygotowywanie deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5)

- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników i pracowników

- sporządzanie umów o pracę, zlecenia i o dzieło, list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło

- przygotowywanie i przesłanie deklaracji do ZUS

- przygotowywanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4)

- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

- sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7)

- sporządzanie zeznania rocznego

- przekazywanie informacji o zobowiązaniach wobec US oraz ZUS drogą elektroniczną lub telefonicznie, przygotowywanie przelewów do US oraz ZUS

- archiwizacja dokumentów

 

2. Prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zakres usług tożsamy z usługami dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji przychodów.

 

3. Zagadnień dotyczących Kadr i Płac, w szczególności:

- dokonywanie naliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,

- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

- przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4)

- sporządzanie i dostarczanie raportów oraz deklaracji wymaganych dla ZUS,

- sporządzanie rocznych informacji (PIT-11)

- sporządzanie informacji oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego

- prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowanie oraz zwalnianiem pracowników

- bieżące prowadzenie spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi (zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe, karty ewidencji czasu pracy itp.)

 

4. Sporządzania wszelkich deklaracji dla potrzeb GUS oraz formularzy dotyczących kontaktów z bankami (wnioski kredytowe).

 

5. Pozostale usługi, w szczególności:

- wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych,

- pomoc w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji działalności gospodarczej


6. Księgi rachunkowe:

Zakres usług tożsamy z usługami dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo:
- ustalenie polityki rachunkowości
- przygotowanie zakładowego planu kont
- sporządzanie sprawozdania finansowego
- ustalanie dochodu do opodatkowania

 

 

  
Strona główna
Oferta
Dlaczego nasze biuro
Cennik / Promocje
Kontakt
Zapytania ofertowe
Partnerzy